TRETÍ STUPEŇ CESTY SEBAPOZNANIA

Tretí stupeň  je  zameraný na vedomé prepojenie pôsobenia všetkých štyroch živlov s energetickým systémom človeka a stromom života. K jemnejšiemu vnímaniu podstaty nás navedú aj účinné mentálne cvičenia a umenie pozorovania vecí okolo nás a v nás.  Postupným prehlbovaním poznania prebudíme naše vedomé “Ja”.

Aktuálny semester

Archív