Zázrak menom Primavera alebo ako žiť a zhmotniť svoju filozofiu (časť prvá) 13 rokov ago

Koncom októbra sme vďaka Monikinej skúške mali možnosť zažiť zhmotnený sen zvaný Primavera Life – nové sídlo spoločnosti Primavera v mestečku Oy-Mittelberg na juhu Nemecka. Základným konceptom projektu je vytvoriť trvalo udržateľnú architektúru, t.j. architektúru, ktorá na okolité a zároveň globálne prostredie nemá negatívny vplyv, ale je v dokonalom súzvuku s prírodou a životným prostredím. A to v priebehu celého životného cyklu stavby, teda príprave, výstavbe aj prevádzke.
Toto je prvá časť rozprávania o tom, čo sme tam naozaj zažili.

Celá oblasť  okolo Oy-Mittelberg je náhorná plošina s nadmorskou výškou okolo 1000 mnm. Nám ostala v pamäti ako zelená a zvlnená až mierne hornatá krajina s množstvom hospodárskych usadlostí malebne rozhodených po úbočiach.

Malebná krajina v okolí, v strede na pozadí
nenásilné zakomponovanie budovy Primavera do terénu

Ale najkrajší bol aj tak ranný pohľad z okna penziónu, kde sme nocovali…

Kurt L. Nübling

Východu slnka na zasneženými vrcholkami Álp sa skrátka ťažko konkuruje. (:-


Vďaka šťastnej zhode náhod (a vraj náhody neexistujú… ) sa plánovanej prehliadky nového sídla nakoniec ujal sám tvorca a realizátor tejto odvážnej myšlienky, pán Kurt L. Nübling, spoluzakladateľ,  výkonný riaditeľ a vizionár spoločnosti Primavera. Exkurzia, ktorá mala trvať jednu hodinu, skončila po viac ako troch hodinách a to sme mali pocit, že sme stihli len nahliadnuť do fascinujúceho sveta myšlienok a nápadov pána Nüblinga. O tom, že sa jedná o nápady, ktoré sú realizovateľné aj v skutočnom živote, sme sa presvedčili na vlastné oči pri názorných ukážkach reálneho využitia princípov na novej budove a areálu spoločnosti Primavera.

Koncept

Základným konceptom diela je vytvoriť trvalo udržateľnú architektúru, t.j. architektúru, ktorá na okolité a zároveň globálne prostredie nemá negatívny vplyv, ale je v dokonalom súzvuku s prírodou a životným prostredím. A to v priebehu celého životného cyklu stavby, teda príprave, výstavbe aj pevádzke.

Budova je so svojimi 2.700 m2 zastavanej plochy a 6.300 m2 úžitkovej plochy rozloženej na 4 podlažia najväčšou výrobnou a administratívnou budovou v Nemecku, koncipovanou striktne v zmysle princípov Feng-Shui. Filozofia Feng-Shui, po niekoľko tisícročí pestované učenie o symbióze vetra (Feng) a vody (Shui), je založené na poznaní, že človek je v neustálom  a priamom vzťahu (výmene) so svojim okolím.

Nové firemné sídlo spoločnosti Primavera zároveň patrí medzi najväčšie pasívne budovy na svete. Pasívna budova znamená, že optimálne využíva energiu nachádzajúcu sa a vznikajúcu vo vnútri budovy počas normálnej prevádzky. Spravidla sa takéto budovy zaobídu bez tradičného kúrenia a chladenia. V Primevere si nastavili latku ešte vyššie. Ich cieľom je mať po úplnom dokončení areálu nielen nulovú CO2 bilanciu, zaobísť sa úplne bez fosílnych palív, a dokonca mať pozitívnu energetickú bilanciu, t.j. vedieť získať z vlastných zdrojov viac elektrickej energie, ako spotrebujú.

Pozemok

Na princípoch Feng-Shui je postavená aj koncepcia celého areálu firmy, rozkladajúceho sa na viac ako 40.000 m2 pozemku. Pôvodná podoba pozemku bol silno sa zvažujúci pasienok. Vďaka využitu všetkej zeminy, ktorá vznikla pri kopaní základov budovy, je dnešná podoba pozemku úplne iná. Zo zadnej strany budovy vznikol zarezaním do svahu ochranný múr, ktorý vo Feng-Shui symbolizuje oporu a ochranu. Na najjužnejšom cípe pozemku je osadený mohutný horský krištáľ.

Pohľad na budovu od horského krištáľu

Pohľad na pozemok zo strechy budovy

Spodné podlažie budovy je zo zadnej strany zapustené do zeme, z prednej strany však vytvorili prirodzený prístup svetla. Pred budovou vznikla navŕšením zeminy a využitím všetkých kameňov a skál, ktoré sa našli pri výkopových prácach, mierne zvlnená a zaujímavo členená plošina. Do nej je osadených viacero jazierok vrátane jedného vodopádu. Všetky tieto vodné nádrže plnia svoj účel nielen v zmysle Feng-Shui a estetického dojmu, ale zároveň sú súčasťou dômyselne premysleného vodného hospodárstva stavby. Vďaka nemu sú schopní zachytiť asi 2 milióny litrov dažďovej vody, z toho 80.000 litrov v podzemnej nádrži a zvyšok v jazierkach. Pritom všetky jazierka sú skonštruované z čisto prírodných materiálov bez použitia plastových alebo chemických izolácií.

Osmičkové jazierko

Jazierko večného toku života

V pozadí časť “oporného” múru zo zadnej strany budovy

Časť zachytenej vody je spolu s prevýšením pozemku využitá na výrobu elektrickej energie v malej vodnej elektrárni. Ďaľšia časť sa využíva vo vzduchotechnickom systéme budovy na chladenie (klimatizáciu) budovy, časť je použitá na zavlažovanie zelene na pozemku a časť je využitá ako úžitková voda.

Na pozemku postupne vysádzajú obrovské množstvo rastlín. Len po obvode pozemku už vysadili viac ako 20.000 kríkov šípovej ruže. Okrem toho cielene vysádzajú kultúry rastlín, z ktorých vyrábajú éterické oleje. Vďaka inteligentnému využitu kameňov, nájdených pri stavbe, pomocou ktorých vytvárajú mikroklímu s priemernou teplotou o niekoľko stupňov vyššou ako okolie, sa darí pestovať aj teplomilné rastliny. Kamenné bloky cez deň akumulujú slnečné teplo, ktoré následne odovzdávajú do okolia rastlinám v ich okolí.

Inteligentné a estetické využitie kameňov

Pri terénnych úpravách bola bezo zvyšku využitá všetka zemina a horniny, získané pri hĺbení základov budovy, osadzovaní záchytnej nádrže a hĺbení jazierok. To umožnilo pretvoriť stavebne nie príliš atraktívny pozemok na nádhernú oázu pokoja a harmónie. Zároveň to ušetrilo nemalé prostriedky za odvoz a uskladnenie nadbytočnej zeminy.

———————————————————————————————————————–

Ak vás rozprávanie o tom, ako Primavera žije svoj sen, zaujalo, obrňte sa chvíľou trpezlivosti pri čakaní na pokračovanie tohto (ne)skutočného príbehu. V nasledujúcich častiach si povieme viac o samotnej budove, vzduchotechnike a kúrení, svetelnom koncepte a interiérovom riešení tejto úžasnej stavby.

Peter

This entry has 2 replies

Commenting is Disabled on Zázrak menom Primavera alebo ako žiť a zhmotniť svoju filozofiu (časť prvá)

… [Trackback]…

[…] There you will find 43449 more Infos: irisana.eu/cat-aktuality/zazrak-menom-primavera-1/ […]…