CESTA SEBAPOZNANIA

K poznaniu vedie veľa ciest. Moju cestu sprevádzajú  štyri živly Oheň, Voda, Vzduch a Zem. V základnom seminári spoznáme hlbšie jednotlivé živly, ako vznikajú, ako sa prejavujú v rovine hmotnej, viditeľnej, ako fungujú vo fyzickom tele, ale aj aké majú prejavy v rovine nehmotnej, psychickej a ako súvisia s ľudským temperamentom. Postupne nám ukážu cestu od poznania nášho tela až po poznanie seba ako tvorivej bytosti.

Mám Záujem

Cesta k sebapoznaniu cez štyri živly je rozdelená do systému seminárov, ktoré na seba nadväzujú a postupne nám ukazujú smer k sebe samému.

Stupeň I

Hlbšie spoznanie jednotlivých živlov, ich hlavné aspekty a fungovanie v ľudskom organizme na úrovni hmotnej, psychickej aj mentálnej.

Stupeň II

Energetický systém človeka, prepojenie živlov s energetickými centrami, prejavy nerovnováhy a ich harmonizácia.

Stupeň III

Vedomé prepojenie pôsobenia všetkých štyroch živlov s energetickým systémom človeka a stromom života.