DRUHÝ STUPEŇ CESTY SEBAPOZNANIA

Druhý stupeň je  zameraný na energetický systém človeka, prepojenie čakier a živlov. Začneme so živlovými cvičeniami.  Postupne preberieme prejavy nerovnováhy v energetických centrách (čakrách) a spôsoby ich harmonizácie.

Aktuálny semester

Archív