PRVÝ ROČNÍK ŠKOLY AROMATERAPIE

Prvý ročník je  zameraný na spoznanie jednotlivých živlov a  ich   fungovanie v ľudskom organizme na úrovni hmotnej, psychickej aj mentálnej.  Ovoniame a na vlastnej koži vyskúšame viac ako desať rastlinných a 35 éterických olejov,  oboznámime sa s  metódami miešania, bližšie preberieme jednotlivé rastliny, spôsoby získavania olejov,  ich  chemické zloženie,  povieme si o ich  účinkoch na fyzickej aj psychickej úrovni.

Aktuálny semester

Archív