PRVÝ STUPEŇ CESTY SEBAPOZNANIA

V základnom stupni spoznáme hlbšie jednotlivé živly, ako vznikajú, ako sa prejavujú v rovine hmotnej, viditeľnej, ako fungujú vo fyzickom tele, ale aj aké majú prejavy v rovine nehmotnej, mentálnej a psychickej . Prepojíme ich s jednotlivými ríšami a vysvetlíme ako súvisia s ľudským temperamentom. Postupne nám ukážu cestu od poznania nášho tela až po poznanie seba ako tvorivej bytosti.

Aktuálny semester

Archív